Възпитавайки и обучавайки офицеритѣ, усърдно залѣгахме: да изтъкнемъ сърдцето на нѣщата; да вкоренимъ главнитѣ основи на работата; да възбудимъ охота къмъ възвишената дѣйностъ на възпитателя, учителя, водача.

Изходни точки на всички бесѣди, поуки, бѣлѣжки: забрави себе си; пристрасти се къмъ идеалъ; вгледвай се въ дѣлата си; веднага самъ ги поправяй: строго надъ себе заповѣдвай;

Усърдно изучавай сърцевѣдѣние; разбери великото значение за побѣда на духовната мощъ; движението; силата на навика върху човѣка.

Въ работата влагай здравъ смисълъ и особено сърдце; пази, почитай и здраво дръжъ война въ рѫце; отхранвай честни, самодѣйни, безгранично смѣли и упорити мѫже; рѣшавай се бързо, безвратно; дѣйствувай самоотвержено и упорито.

Развивайки тѣзи основи, съставихме „Помни войната”, сборникъ отъ свѣтли и дълбоки истини, заети отъ бѣлѣжити сърцевѣдци и възпитатели, изтъкнати кратко и често подкрѣпени с мѫдри народни думи и поговорки.

Убѣденъ, че да се повтарятъ тѣзи истини често, да се обсебятъ твърдо и да се прилагатъ честно ще бѫде за дѣлото много полезно. „Помни войната!” посвѣщавамъ на всички родолюбиви труженици, за които дългъ и честъ стоятъ по-високо отъ живота и радоститѣ му, а „все по-горѣ”, „все по-напрѣдъ” е насѫщна потрѣба на огненитѣ имъ сърдца, на благородната и самоотвержената имъ душа.

 

  1. IV. 1916. Скопие.

                                                                         Б. Дранговъ

License

Помни войната. Съвети за строеви офицери. Copyright © by полковник Борис Дрангов. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *